23 Ιουλ 2012

Θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο ΤΕΙ Καβάλας – Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Καβάλας ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου εξωτερικούς συνεργάτες,


στο πλαίσιο της Πράξης: Integrating the Greek – Bulgarian tourism product, ως εξής:

Θέση 1η:
Project Coordinator, Secretary – administration support & Texts editing for the portal– Specialist

Θέση 2η:
Scientific support & Scientific responsible of seminars

Θέση 3η:
Data Insertion

Καταληκτική ημερομηνία: 23/07/2012

Πληροφορίες:  2510 462304

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: et.diavgeia.gov.gr